Aktualności

Szkolenie w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi dot. substancji, mieszanin, czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie informuje, iż w dniu 15 listopada 2017 roku Instytut Medycyny Pracy w Łodzi organizuje szkolenie: „Substancje, mieszaniny, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – obowiązki pracodawcy i prowadzenie rejestrów w zakładach pracy”. Szkolenie to jest odpłatne i przeznaczone jest dla pracodawców i pracowników służb BHP w zakładach pracy, w których stosowane są lub mogą powstać w trakcie pracy czynniki rakotwórcze lub mutagenne.
Wszelkie informacje nt. szkolenia dostępne są na stronie IMP – http://www.imp.lodz.pl.

 

KONFERENCJA

W związku ze  zbliżającym się sezonem letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny organizuje konferencję, podczas której przedstawiciele odpowiednich służb przedstawią najistotniejsze zagadnienia dotyczące zgłoszenia wypoczynku oraz zasad jego organizowania i nadzorowania.

Konferencja odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017r. w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18.

Istnieje możliwość udziału w konferencji organizatorów wypoczynku letniego. Program konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu www.wsse-poznan.pl.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem, proszę o przesłanie zgłoszenia na adres: higiena.dzieci@wssepoznan.pl do dnia 02.06.2017.