Aktualności

„Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin konkursu – pobierz
Program merytoryczny – pobierz
Wykaz literatury – pobierz
Postępowanie Komisji Konkursowej Konkursu – pobierz
Harmonogram Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych rok szkolny 2019/2020 – pobierz
Funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego w ramach Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” rok szkolny 2019/2020 – pobierz
Zgoda rodziców dziecka na udział ucznia w konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” rok szkolny 2019/2020 – pobierz

Powołanie zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie

Starosta Powiatu Kościańskiego Henryk Bartoszewski, na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie, dr inż. specjalista epidemiologii Piotr Zielonka, powołał, od 1 listopada 2019 r., na zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie, Panią mgr inż. Agnieszkę Zatwarnicką.
Dotychczasowy zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie, Pani mgr inż.  Anna Strzelczyk w dniu 29 października 2019 r., przeszła na zasłużoną emeryturę.
Rzecznik Prasowy

mgr Zofia Padykuła

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.
E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości. czytaj dalej

Nie daj szansy AIDS

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.
W  roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 16 edycja konkursu skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu przez uczniów memu internetowego pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”, który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową.
Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego, wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021.
W związku z powyższym Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościanie zaprasza do udziału w konkursie na etapie powiatowym.

Załączniki:

    • regulamin konkursu – pobierz
    • zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie – pobierz
    • oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu – pobierz

Komunikat nr 3/2019

 

Szczegółowe informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są on-line na serwisach kąpieliskowych funkcjonujących w postaci aplikacji internetowych. Poniżej dwa linki odsyłające do serwisów.

Serwis Kąpieliskowy

Wykaz Kąpielisk w UE

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kościanie
dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog