Aktualności

Światowy Dzień bez Tytoniu

31 maja 2020

Światowy Dzień bez Tytoniu

Głównym celem kampanii realizowanej przez Światową Organizację Zdrowia jest ochrona młodzieży przed manipulacjami branży tytoniowej oraz zapobieganie używaniu tytoniu i nikotyny.

Pobierz ulotkę

 

Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi

Zalecenia odnoszą się do kwestii obowiązków zarządzających budynkami mieszkalnymi w kontekście utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, stosowania środków do dezynfekcji, wykonywania usług przez pracowników technicznych w lokalach mieszkalnych, a także wyposażenia pracowników technicznych
oraz personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przedmiotowe Zalecenia zostały również zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-dla-zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/