Aktualności

Nowe NDS dotyczące wybranych czynników rakotwórczych

W ramach prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 91 posiedzeniu Komisji ogłoszone zostały komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw.
Należy zwrócić uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych.
KOMUNIKAT V i VI Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy pobierz

Bezpieczne wakacje

W związku z trwającym okresem wakacji letnich, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie, przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
  • Co nadzoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna – opracowanie WSSE Poznań – POBIERZ
  • Aby Twoje dziecko bezpiecznie spędziło wakacje – opracowanie WSSE Poznań – POBIERZ
  • Wypoczynek – warto wiedzieć! – opracowanie WSSE Poznań – POBIERZ
  • Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego z czerwca 2016 roku w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami – POBIERZ
  • Zosia radzi jak bezpiecznie spędzić wakacje – opracowanie WSSE Poznań – POBIERZ
  • Patent na bezpieczne wakacje – ulotka informacyjna Głównego Inspektora Sanitarnego – POBIERZ
Szczegółowe informacje dla organizatorów wypoczynku i rodziców znaleźć można również na stronie: www.wypoczynek.men.gov.pl.
Zachęcamy również do odwiedzenia działu PORADNIKI I INSTRUKCJE gdzie również można znaleźć informacje na temat bezpiecznego wypoczynku.

Komunikat Nr 1/2019

 

Szczegółowe informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są on-line na serwisach kąpieliskowych funkcjonujących w postaci aplikacji internetowych. Poniżej dwa linki odsyłające do serwisów.

Serwis Kąpieliskowy

Wykaz Kąpielisk w UE

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kościanie
dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog

Identyfikator UFI

Identyfikator UFI to 16-znakowy kod o nazwie „niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej”. Będzie obowiązkowy na etykietach wszystkich produktów – mieszanin chemicznych sklasyfikowanych, jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenie fizyczne.
Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający takie produkty do obrotu będą musieli przekazać ośrodkom kontroli zatruć określone informacje o produkcie, w tym kod UFI.
Podmiot przekazujący dane tworzy niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej za pomocą środków elektronicznych udostępnionych przez Agencję. Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej to niepowtarzalny kod alfanumeryczny, który jednoznacznie łączy przekazane informacje dotyczące składu mieszaniny lub grupy mieszanin z konkretną mieszaniną lub grupą mieszanin. Przypisanie UFI jest bezpłatne.
Zharmonizowane informacje związane z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i środki profilaktyczne zostały umieszczone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
Kody UFI muszą być umieszczone przez przedsiębiorców na etykietach mieszanin przed upływem terminów:
  • mieszaniny przeznaczone dla konsumentów – 1 styczeń 2020 r.
  • mieszaniny przeznaczone do użytku profesjonalnego – 1 styczeń 2021 r.
  • mieszaniny przeznaczone tylko do użytku przemysłowego – 1 styczeń 2024 r.
  • mieszaniny już obecne na rynku – 1 styczeń 2025 r.
Więcej informacji na temat Identyfikatora UFI i co to oznacza dla etykiet produktów znajduje się na stronach:
Pytania i odpowiedzi oraz pomoc:     https://poisoncentres.echa.europa.eu/
Seminaria internetowe:     https://echa.europa.eu/support/training-material/webinars
Krajowe centra informacyjne:     https://echa.europa.eu/pl/support/helpdesks
Pobierz ulotkę: pobierz
Zobacz film: zobacz