Aktualności

Rozwiązanie konkursu dla V klas szkoły podstawowej „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”

W konkursie   wzięło udział 8 Szkół Podstawowych, na konkurs wpłynęło 8 prac.
Komisja wybrała i nagrodziła 3 prace oraz przyznała 2 wyróżnienia.
I miejsce przyznano Marii Franek ze Szkoły Podstawowej w Śmiglu
II miejsce Łukasz Matecki Zespół Szkół w Starym Bojanowie
III miejsce Alicja Mocek Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kościanie
Wyróżnienia:
Łukasz Danek Szkoła Podstawowa  w Bronikowie
Aleksandra Tulińska Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Kościanie
Nagrody w konkursie na etapie powiatowym ufundowało Starostwo Powiatowe, wręczenie nagród odbyło się 16.05.2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie informuje, że w dniu 29-05-2018 roku, materiał do badań będzie przyjmowany do godziny 12:00

Światowy Dzień Zdrowia 2018

Światowa Organizacja Zdrowia powstała na kanwie przekonania, że wszyscy ludzie powinni móc korzystać z prawa do najwyższego możliwego poziomu zdrowia.
W związku z tym wizja „Zdrowie dla wszystkich” była naszym naczelnym drogowskazem przez ponad 70 lat. Jest ona również impulsem dla dążeń całej organizacji wspierających kraje w wysiłkach ku stworzeniu powszechnej opieki zdrowotnej (ang. Universal Health Coverage, UHC).
W tym jubileuszowym, 70-tym roku swojej działalności, Światowa Organizacja Zdrowia wzywa światowych przywódców do spełnienia obietnicy, którą złożyli podpisując Cele Zrównoważonego Rozwoju w 2015 r. i zaangażowania w konkretne działania służące poprawie zdrowia dla wszystkich. Oznacza to zapewnienie każdemu dostępu do opieki zdrowotnej na niezbędnym poziomie niezależnie od miejsca i zasobności portfela.
Kluczowe założenia kampanii – pobierz