Ankieta dla klientów PSSE w Kościanie

Mając na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług zapraszamy do wypełnienia załączonej poniżej ankiety.
Ma ona na celu ciągłe doskonalenie poszczególnych obszarów naszej Stacji.
Otwórz ankietę
Wypełniona ankietę prosimy zeskanować i przesłać na adres: sekretariat@pssekoscian.pl