KIEROWNICTWO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie
dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog
e-mail: sekretariat@pssekoscian.pl

 


Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kościanie
mgr inż. Agnieszka Zatwarnicka
e-mail: sekretariat@pssekoscian.pl