SYSTEM JAKOŚCI

System Zarządzania został opisany w Księdze Jakości, która dostępna jest dla Klientów PSSE w Kościanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie wydał i wdrożył Politykę Jakości. Kontrole sanitarne przeprowadzane są zgodnie z aktualnymi, ujednoliconymi dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej procedurami kontroli.
W PSSE w Kościanie przeprowadzane są systematyczne, niezależne i udokumentowane audity wewnętrzne w celu oceny funkcjonowania oraz możliwości doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania.

Za nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania w PSSE w Kościanie odpowiada Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości.
System Zarządzania jest poddawany przez Dyrektora PSSE w Kościanie przeglądom zarządzania, w celu upewnienia się, że jest on nadal skuteczny i odpowiedni.

Polityka Jakości – pobierz.