Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych należy w szczególności:

  • realizowanie funkcji doradczych i kontrolnych związanych z przygotowaniem Powiatowej Stacji i jej pracowników do działań w wypadku nadzwyczajnych zagrożeń;
  • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania zadań obronnych w Powiatowej Stacji.