Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości

Do zadań Stanowiska Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości należy w szczególności:

  • wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania,
  • planowanie i koordynacja przebiegu auditów wewnętrznych,
  • opracowywanie, aktualizacja oraz prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania,
  • nadzór nad wdrożeniem i stosowaniem procedur i instrukcji systemu zarządzania, w szczególności: ogólnych, technicznych i kontrolnych,
  • koordynacja spraw związanych z przeglądem zarządzania,
  • nadzór nad wdrożeniem i realizacją polityki jakości.