Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości

Do zadań Stanowiska Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości należy w szczególności:

  • wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania w Powiatowej Stacji;
  • planowanie i koordynacja przebiegu auditów wewnętrznych;
  • opracowywanie, aktualizacja oraz prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania;
  • nadzór nad wdrożeniem i stosowaniem procedur i instrukcji ogólnych, technicznych oraz kontrolnych;
  • koordynacja spraw związanych z przeglądem zarządzania;
  • koordynacja spraw związanych z kontrolą zarządczą Powiatowej