Sekcja Epidemiologii w Oddziale Nadzoru

Do zadań Sekcji Epidemiologii należy w szczególności:

 • nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zatruć oraz chorób niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;
 • nadzór nad zgłaszalnością chorób zakaźnych i zakażeń;
 • nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych;
 • przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych w przypadku rozpoznania/zgłoszenia zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
 • przeprowadzanie czynności przeciwepidemicznych mających charakter konsultacji przy opracowywaniu ognisk zakażeń szpitalnych;
 • monitorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych i dystrybucji preparatów szczepionkowych oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości ze szczepień ochronnych;
 • prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych;
 • sporządzanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu sanitarnego powiatu;
 • sporządzanie raportów i meldunków o zakażeniach, zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia;
 • prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości dotyczącej zakażeń, zachorowań na choroby zakaźne i zatruć;
 • udział w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz w przypadku ataku bioterrorystycznego.