Informacja dla importerów żywności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie informuje, że  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl znajduje się „Informacja dla importerów żywności” dotycząca zmiany od dnia 14 grudnia 2019 r. przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz obowiązku stosowania systemu TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Importerów żywności. W informacji tej znajdują się odesłania do instrukcji dot. wnioskowania o funkcję w systemie TRACES-NT, zakładania konta w systemie EU Login oraz instrukcji wypełniania i części CHED-D.
Informacje zawarte na stronie:

Informacje dla importerów żywności