Nie daj szansy AIDS

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.
W  roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 16 edycja konkursu skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu przez uczniów memu internetowego pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”, który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową.
Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego, wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021.
W związku z powyższym Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościanie zaprasza do udziału w konkursie na etapie powiatowym.

Załączniki:

    • regulamin konkursu – pobierz
    • zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie – pobierz
    • oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu – pobierz