Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego.

W ostatnim czasie pojawia się wiele doniesień o wzroście wylęgu komarów na terenie Polski, zwłaszcza na terenach, na których doszło ostatnio do podtopień. Pomimo zwiększenia liczebności populacji komarów nie ma obecnie w Polsce ryzyka zakażenia się żadną groźną chorobą zakaźną przenoszoną przez te owady. Duże skupiska tych owadów mogą jednak stanowić uciążliwość dla ludzi i zwierząt, zwłaszcza na terenach zalewowych. Trwający okres wakacyjny sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, a w związku ze wzmożoną aktywnością owadów, min. komarów jest to też okres zwiększenia zakupu i stosowania produktów biobójczych przeznaczonych do zwalczania owadów. Ważne jest aby zwrócić uwagę, jak używać tych produktów w sposób bezpieczny, gwarantując zarazem ich odpowiednią skuteczność. W tym celu Powiatowa Stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie zachęca do zapoznania się z informacją Głównego Inspektoratu Sanitarnego dostępną pod poniższym adresem:

Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego