Konkurs HIV-AIDS

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu na temat profilaktyki HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.
W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się 14 edycja konkursu skierowana do uczniów szkół Ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu przez uczniów filmu pod tytułem „Krótka historia o HIV”, który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową.
Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego, wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościanie przy współudziale Starostwa Powiatowego w związku z powyższym zaprasza do udziału w konkursie na etapie powiatowym.

 

Regulamin – pobierz.

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życiapobierz.