Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Kościanie informuje, iż przyjmowanie prób

do badań możliwe będzie od dnia

14.07.2020 r.

UWAGA!
  • Obowiązuje dzienny limit petentów z materiałem do badań kału: 15 osób
  • Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna, pod numerem telefonu: (65) 512 22 33
  • Rejestracja telefoniczna oraz limit petentów nie obowiązują w przypadku przyjmowania sporali
  • Przyjmowanie materiału do badań odbywać będzie się wyłącznie we wtorki, w godzinach: 8:00 – 11:00
  • Podczas wizyty w PSSE w Kościanie obowiązują zasady reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, maseczki)