Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych – aktualizacja

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 dostępne są tutaj