Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie informuje, że w związku z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie pracowników od poniedziałku (16 marca 2020 r.) do odwołania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa klientów.

Urząd zostanie zamknięty dla osób niebędących jego pracownikami.

Wszelkie płatności należy regulować na konto 24101014690064482231000000

W tym czasie urząd działa.

W ważnych sprawach (np. Ekshumacje) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wszystkie ważne informacje znajdują się na stronie internetowej http://pssekoscian.pl/

PRÓBY DO BADAŃ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO ODWOŁANIA

Jednocześnie wszelkie planowane kontrole zostały zawieszone do odwołania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. Z 2020 poz. 433) Rozdziałem 4 § 5 ust. 1 pkt. 1 lit. a , f „…ustanawia się czasowe ograniczenie: 1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności: a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki” oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),

Ponadto, zgodnie z ww. Rozporządzeniem ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności: związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale  93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness.