„Szkoła wolna od używek” – IV edycja konkursu

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadpodstawowych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie.
Konkurs daje szkołom szansę na promowanie wśród młodzieży działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Zaproszenie konkursu – pobierz
Regulamin konkursu – pobierz
Deklaracja uczestnictwa w konkursie – pobierz
Formularz zgłoszeniowy szkoły do udziału w konkursie – pobierz
Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku – osoba niepełnoletnia – pobierz
Zgoda na wykorzystanie wizerunku – osoba pełnoletnia – pobierz
Klauzula informacyjna dla osób których dane osobowe przetwarzamy – pobierz
Klauzula WSSE w Poznaniu – pełnoletni IV edycja – pobierz
Klauzula WSSE w Poznaniu niepełnoletni IV edycja – pobierz