Konkurs „Nie daj szansy AIDS”.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie, Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zaprasza do udziału w konkursie dot. profilaktyki HIV/AIDS  dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.
Tegoroczny konkurs, ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2, zostanie zrealizowany z pominięciem etapu powiatowego.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu na temat profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Pobierz regulamin.

Konkurs na APEL pod hasłem „PALIĆ, NIE PALIĆ – OTO JEST PYTANIE?”

Powiatowa  Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościanie, Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia informuje, że wznowiona zostaje realizacja konkursu „ Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, zawieszonego z dniem 26.03.2020r z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższym aneksem wprowadzone zostały zmiany w regulaminie konkursu dotyczące terminów przeprowadzenia wszystkich etapów, sposobu przesyłania prac oraz grupy uczniów, do których został skierowany. Konkurs realizowany jest we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty, Wielkopolskim Centrum Onkologii i Starostwem Powiatowym w Kościanie. Przypominamy, że istnieje obowiązek wyrażenia zgody na udział w konkursie przez przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 lat.

 

Pobierz regulamin.