Koordynator do spraw Dostępności

PPIS w Kościanie informuje, że w PSSE w Kościanie został powołany Koordynator do spraw Dostępności.
Dane kontaktowe Koordynatora ds Dostępności:
Imię i Nazwisko: Krzysztof Kuśnierek
Adres e-mail: kdostepnosc@pssekoscian.pl