Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi

Zalecenia odnoszą się do kwestii obowiązków zarządzających budynkami mieszkalnymi w kontekście utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, stosowania środków do dezynfekcji, wykonywania usług przez pracowników technicznych w lokalach mieszkalnych, a także wyposażenia pracowników technicznych
oraz personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przedmiotowe Zalecenia zostały również zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-dla-zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/