PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŚCIANIE

INFORMUJE, ŻE DO DNIA

30.03.2020 r.

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

PRÓBY DO BADAŃ