KOMUNIKAT NR 4/2017

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kościanie
dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog

 

Szczegółowe informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są on-line na serwisach kąpieliskowych funkcjonujących w postaci aplikacji internetowych. Poniżej dwa linki odsyłające do serwisów.

Serwis Kąpieliskowy

Wykaz Kąpielisk w UE