„PALIĆ, NIE PALIĆ- OTO JEST PYTANIE?” – konkurs

REGULAMIN
Konkursu pod hasłem
„Palić, nie palić- oto jest pytanie?”
na rebus

Rebus – łamigłówka pokrewna szaradzie składająca się z odpowiednio ułożonych rysunków, napisów i znaków. Rozwiązanie rebusu polega na odczytaniu zaszyfrowanego hasła. Podane w rebusie teksty są zwykle niejednoznaczne, mające jedynie naprowadzić rozwiązującego na właściwe znaczenie.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty nienaruszające praw osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne i nieograniczone prawa. Ponadto, projekty zgłoszone w ramach konkursu nie mogą stanowić reklamy produktów leczniczych lub ich producentów, w szczególności nie mogą zawierać nazw handlowych leków, nazw substancji czynnych, nazw i logotypów firm farmaceutycznych oraz ich produktów.

Pobierz regulamin.

7 KWIETNIA 2017r. – ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

7 kwietnia 2017r. – Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem: „ Depresja – porozmawiajmy o niej”.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.
Depresji można jednak zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.
Link do strony Światowej Organizacji Zdrowia przejdź

Prezentacja „Depresja – porozmawiajmy o niej” pobierz

„Wybierz życie – pierwszy krok”

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet organizuje konkurs na film realizowany w ramach programu „Wybierz życie – pierwszy krok” realizowanego w szkołach Ponadgimnazjalnych.

Pobierz regulamin

VI edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościanie, Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w VI edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Cele Konkursu wynikają z założeń programowych i związane są z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną.
Konkurs realizowany w roku szkolnym 2016/2017, adresowany jest do uczniów gimnazjów, którzy uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”,

jak również uczniów gimnazjów, którzy nie realizują w/w programu.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do dnia 23 grudnia 2016r.

Zasady organizacji i przebieg Konkursu określa regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl. zakładka Regulamin