Możliwość otrzymania szczepionki Synflorix

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie informuje, że w związku z możliwością otrzymania szczepionki Synflorix z rezerw państwowych, z data ważności do 30.06. 2018r. dla dzieci, które nie podlegają obowiązku szczepień / pneumokokom tj. do 5 roku życia. Szczepionki te są bezpłatne w obowiązujących 2 dawkach. Skorzystać z bezpłatnych szczepień, będzie można od 20 marca do 29 czerwca 2018 roku.

 

List Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii – pobierz
Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom – komunikat do świadczeniodawców – pobierz
Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom – komunikat do rodziców i opiekunów – pobierz
Plakat „Wiosna bez pneumokoków” – pobierz

 

 

XVIII EDYCJA KONKURSU „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”

Powiatowa  Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościanie, Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia informuje, że Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu organizuje XVIII edycję konkursu „ Palić, nie palić – oto jest pytanie?” skierowanego do uczniów V klas szkoły podstawowej. W tym roku zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie gry planszowej promującej zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ograniczania  Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014- 2018. Partnerami przedsięwzięcia na etapie wojewódzkim jest Wielkopolskie  Kuratorium Oświaty i Wielkopolskie Centrum Onkologii.

 

Regulamin konkursu – pobierz

Kampania na lata 2018-2019 „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

W kwietniu 2018r. rozpoczyna się kolejna kampania informacyjna Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Kampania koordynowana jest przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Celem kampanii zaplanowanej na lata 2018-2019 jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kampanii.
Dodatkowe informacje na temat kampanii znajdują się na stronie internetowej:
https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19 a także na stronie www.ciop.pl

 

Ocena Stanu Sanitarnego Powiatu Kościańskiego za 2017 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie (PPIS) wraz z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną (PSSE) realizował zadania określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) oraz przepisach prawa normujących kompetencje Inspekcji Sanitarnej w zakresie:
  1. higieny środowiska,
  2. higieny pracy w zakładach pracy,
  3. higieny procesów nauczania i wychowania w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych,
  4. higieny wypoczynku i rekreacji,
  5. warunków higieniczno – sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
Więcej „Ocena Stanu Sanitarnego Powiatu Kościańskiego za 2017 rok”