Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.
E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości. czytaj dalej

Nie daj szansy AIDS

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.
W  roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 16 edycja konkursu skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu przez uczniów memu internetowego pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”, który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową.
Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego, wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021.
W związku z powyższym Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościanie zaprasza do udziału w konkursie na etapie powiatowym.

Załączniki:

    • regulamin konkursu – pobierz
    • zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie – pobierz
    • oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu – pobierz

Komunikat nr 3/2019

 

Szczegółowe informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są on-line na serwisach kąpieliskowych funkcjonujących w postaci aplikacji internetowych. Poniżej dwa linki odsyłające do serwisów.

Serwis Kąpieliskowy

Wykaz Kąpielisk w UE

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kościanie
dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog

Komunikat Nr 2/2019

 

Szczegółowe informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są on-line na serwisach kąpieliskowych funkcjonujących w postaci aplikacji internetowych. Poniżej dwa linki odsyłające do serwisów.

Serwis Kąpieliskowy

Wykaz Kąpielisk w UE

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kościanie
dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog

Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego.

W ostatnim czasie pojawia się wiele doniesień o wzroście wylęgu komarów na terenie Polski, zwłaszcza na terenach, na których doszło ostatnio do podtopień. Pomimo zwiększenia liczebności populacji komarów nie ma obecnie w Polsce ryzyka zakażenia się żadną groźną chorobą zakaźną przenoszoną przez te owady. Duże skupiska tych owadów mogą jednak stanowić uciążliwość dla ludzi i zwierząt, zwłaszcza na terenach zalewowych. Trwający okres wakacyjny sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, a w związku ze wzmożoną aktywnością owadów, min. komarów jest to też okres zwiększenia zakupu i stosowania produktów biobójczych przeznaczonych do zwalczania owadów. Ważne jest aby zwrócić uwagę, jak używać tych produktów w sposób bezpieczny, gwarantując zarazem ich odpowiednią skuteczność. W tym celu Powiatowa Stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie zachęca do zapoznania się z informacją Głównego Inspektoratu Sanitarnego dostępną pod poniższym adresem:

Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego