I.

Jeżeli zachorowałeś na Covid 19 uzyskaj od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie L-4, przebywaj w izolacji domowej, Twoi domownicy objęci są kwarantanną domową.
Osobom objętym kwarantanną zostanie wydana decyzja administracyjna (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).
Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.
Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

 


II.

Jeśli jesteś rodzicem ucznia lub przedszkolaka, który został objęty kwarantanną w związku z jego kontaktem z osobą zarażoną, również ty wraz z domownikami zostaniesz objęty kwarantanną na okres 10 dni liczonych od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu dziecka z chorym.
Przygotuj dane domowników (imiona, nazwiska, nr pesel, nr telefonów) i czekaj na kontakt telefoniczny z pracownikiem inspekcji. W razie dużej ilości takich spraw – bądź cierpliwy.
Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.
Zostanie wydana decyzja administracyjna o okresie kwarantanny (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).
Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).
Jeśli w okresie kwarantanny ktoś z domowników zaczyna mieć niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem prowadzącym w celu odbycia konsultacji. Lekarz zdecyduje o potrzebie wykonania testu.

CAŁODOBOWA INFOLINIA

dla obywateli

w sprawach kwarantanny i zdrowia

+ 48 222 500 115

Chcesz uzyskać odpowiedź online?
Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościanie informuje, że nie wykonuje żadnych badań na obecność koronawirusa.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kościanie informuje, iż ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną przyjmowanie prób do badań
zostaje wstrzymane do odwołania od dnia

27.10.2020 r.

Próby do badań należy dostarczać bezpośrednio
do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lesznie

Konkurs „Nie daj szansy AIDS”.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie, Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zaprasza do udziału w konkursie dot. profilaktyki HIV/AIDS  dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.
Tegoroczny konkurs, ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2, zostanie zrealizowany z pominięciem etapu powiatowego.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu na temat profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Pobierz regulamin.