Aktualności

Komunikat nr 3/2019

 

Szczegółowe informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są on-line na serwisach kąpieliskowych funkcjonujących w postaci aplikacji internetowych. Poniżej dwa linki odsyłające do serwisów.

Serwis Kąpieliskowy

Wykaz Kąpielisk w UE

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kościanie
dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog

Komunikat Nr 2/2019

 

Szczegółowe informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są on-line na serwisach kąpieliskowych funkcjonujących w postaci aplikacji internetowych. Poniżej dwa linki odsyłające do serwisów.

Serwis Kąpieliskowy

Wykaz Kąpielisk w UE

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kościanie
dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog

Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego.

W ostatnim czasie pojawia się wiele doniesień o wzroście wylęgu komarów na terenie Polski, zwłaszcza na terenach, na których doszło ostatnio do podtopień. Pomimo zwiększenia liczebności populacji komarów nie ma obecnie w Polsce ryzyka zakażenia się żadną groźną chorobą zakaźną przenoszoną przez te owady. Duże skupiska tych owadów mogą jednak stanowić uciążliwość dla ludzi i zwierząt, zwłaszcza na terenach zalewowych. Trwający okres wakacyjny sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, a w związku ze wzmożoną aktywnością owadów, min. komarów jest to też okres zwiększenia zakupu i stosowania produktów biobójczych przeznaczonych do zwalczania owadów. Ważne jest aby zwrócić uwagę, jak używać tych produktów w sposób bezpieczny, gwarantując zarazem ich odpowiednią skuteczność. W tym celu Powiatowa Stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie zachęca do zapoznania się z informacją Głównego Inspektoratu Sanitarnego dostępną pod poniższym adresem:

Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Nowe NDS dotyczące wybranych czynników rakotwórczych

W ramach prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 91 posiedzeniu Komisji ogłoszone zostały komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw.
Należy zwrócić uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych.
KOMUNIKAT V i VI Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy pobierz

Bezpieczne wakacje

W związku z trwającym okresem wakacji letnich, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie, przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
  • Co nadzoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna – opracowanie WSSE Poznań – POBIERZ
  • Aby Twoje dziecko bezpiecznie spędziło wakacje – opracowanie WSSE Poznań – POBIERZ
  • Wypoczynek – warto wiedzieć! – opracowanie WSSE Poznań – POBIERZ
  • Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego z czerwca 2016 roku w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami – POBIERZ
  • Zosia radzi jak bezpiecznie spędzić wakacje – opracowanie WSSE Poznań – POBIERZ
  • Patent na bezpieczne wakacje – ulotka informacyjna Głównego Inspektora Sanitarnego – POBIERZ
Szczegółowe informacje dla organizatorów wypoczynku i rodziców znaleźć można również na stronie: www.wypoczynek.men.gov.pl.
Zachęcamy również do odwiedzenia działu PORADNIKI I INSTRUKCJE gdzie również można znaleźć informacje na temat bezpiecznego wypoczynku.