Aktualności

NUMER ALARMOWY 691 881 252 jest numerem alarmowym w sprawie Koronawirusa.

Proszę dzwonić na niego TYLKO w przypadku kontaktu z osobą chorą lub wystąpienia niepokojących objawów Koronawirusa

NIE NALEŻY BLOKOWAĆ NUMERU ALARMOWEGO SPRAWAMI NIE WYMAGAJĄCYMI NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ZE STRONY PSSE KOŚCIAN

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA
W sprawie informacji na temat koronawirusa prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny:
od poniedziałku do piątku od godz. 7:25 do 14:30
pod numerem stacjonarnym  65 512 22 33
po godzinach urzędowania oraz w dni wolne od pracy
pod numerami telefonów  691 881 252, 607 522 901,
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościanie informuje, że nie wykonuje żadnych badań na obecność koronawirusa.

 

Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi

Zalecenia odnoszą się do kwestii obowiązków zarządzających budynkami mieszkalnymi w kontekście utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, stosowania środków do dezynfekcji, wykonywania usług przez pracowników technicznych w lokalach mieszkalnych, a także wyposażenia pracowników technicznych
oraz personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przedmiotowe Zalecenia zostały również zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-dla-zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/